ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวัน

, แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะไข่ สายชิลล์, Holidays Playful,
รหัส PK-010
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,290 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวันเช้า

วันที่ 1

………. น. : หากผู้เดินทางเช่ารถ หรือเดินทางเอง ท่านสามารถเข้าเช็คอิน เข้าที่พักได้ ตั้งแต่หลังเที่ยง เป็นต้นไป
( เงื่อนไขการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด )
โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า

ค่ำ : ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก

วัันที่ 2

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น. – 08.00 น. : เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรม ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง

08.30 น. : เดินทางไปยัง หมู่เกาะไข่ พังงา พาไปดำน้ำดูปะการัง มี 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
เดินทางถึง เกาะไข่ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง อาบแดด และต้อนรับทุกท่านด้วย แซนด์วิช และ เครื่องดื่ม

12:30 น. : เดินทางกลับยังท่าเรือ พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ และส่งกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่

วันที่ 2
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวันบ่าย

วันที่

12.00 น. – 13.00 น. : เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก หรือจุดนัดรับ ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง

13.30 น. : เดินทางไปยัง หมู่เกาะไข่ พังงา พา ไปดำน้ำดูปะการัง มี 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
เดินทางถึง เกาะไข่ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง อาบแดด ต้อนรับท่านด้วย แซนด์วิช และ เครื่องดื่ม

17.30 น. : เดินทางกลับยัง ท่าเรือ
เย็น ส่งทุกท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก

วันที่ 2

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พักก่อนเช็คเอ้าท์ตามระเบียบของทางโรงแรม
** หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ
 • ที่พัก 1 คืนพร้อมอาหารเช้า
 • เรือเร็ว ( Speed Boat ) ไป-กลับ
 • แซนด์วิช และเครื่องดื่ม (ทริปครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน)
 • หน้ากาก , ชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์ นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อาหารกลางวัน
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบริการ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ
 • ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท
 • รถรับส่งโซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน ต่อขา
 • เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการ
 • โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล
 • ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต
 • เนื่องด้วยทางอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะพีพี ได้ประกาศ ปิดหาดมาหยา ชั่วคราว โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี เกาะไข่ ได้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรม เพื่อให้ตอบรับกับ นโยบายของอุทยานแห่งชาติ
Tags ที่เกี่ยวข้อง เกาะไข่
Share on social networks