เกาะพีพี –  จุดชมวิว – ชมอ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ – อ่าวลิง – เกาะไข่นอก

holidaysplayful, ทัวร์ไฟไหม้ เที่ยวไทย เที่ยวทั่วโลก เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน, แพ็คเกจทัวร์ ภูเก็ต ดำน้ำ เกาะพีพี เกาะไข่
รหัส PK-002
วันที่เดินทาง
มี.ค..64-ต.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า

………. น. : ผู้เดินทางเช่ารถเดินทางเอง ท่านสามารถเข้าเช็คอิน เข้าที่พักได้ ตั้งแต่หลังเที่ยง เป็นต้นไป ( เงื่อนไขการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด )

ค่ำ : ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก

เกาะพีพี – จุดชมวิว ชมอ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ – อ่าวลิง – เกาะไข่นอก

วันที่ 2
โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า

เช้า : รับประททานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:30 – 07:45 น. : เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก ………. ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง

08:30 น. : เจ้าหน้าที่นำทุกท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือ มีบริการ ชา กาแฟ ฟรี สำหรับลูกค้าทุกท่าน

09:00 น. : ทำท่านขึ้น เรือสปีดโบ๊ท และออกจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

09:45 น. : ถึงเกาะพีพี จุดชมวิว ชมอ่าวมาหยา ( ลูกค้าไม่ได้ขึ้นอ่าวมาหยา แค่อยู่บนเรือมองเข้าไปยังอ่าวมาหยา เพราะอุทยานแห่งชาติยังห้ามขึ้นหาดนี้ )
ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ชม ความงามของ อ่าวมาหยา และถ่ายภาพความประทับใจ

10:50 น. : ออกจากอ่าวมาหยา เดินทางต่อไปยัง อ่าวโล๊ะซามะ เล่นน้ำ, ชมปลา, ดูปะการัง, ชมความงามของอ่าว

11:30 น. : เดินทางสู่ อ่าวปิเละ ชมบรรยากาศของทะเลน้ำใสวิวสวย สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ถ้ำไวกิ้ง ถ่ายภาพความงดงาม และเล่นน้ำตรงสามอ่าว เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากหลาย

12:00 น. : อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยงที่เกาะพีพีดอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

13:30 น. : ออกเดินทางสู่ อ่าวลิง เพื่อลงดำน้ำดูความสวยงานของฝูงปลา และแนวปะการัง

14:30 น. : เดินทางไปยัง เกาะไข่นอก ท่านจะได้พบกับความงามของน้ำทะเล ฝูงปลามากมาย, เล่นน้ำ, พักผ่อนตามชายหาด
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

16:30 น. : เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองพร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ และส่งทุกท่านกลับที่พัก
โดยสวัสดิภาพ หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่

วันที่ 3
อัตราค่าบริการ

https://www.holidaysplayful.com/wp-content/uploads/2020/12/1-4.jpg

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง // โรงแรมที่พัก –  ท่าเรือ
 • ที่พัก 1 คืน สำหรับห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • เรือเร็ว ( Speed Boat ) ไป-กลับ
 • อาหารเช้า ณ ที่พัก , อาหารกลางวัน 1 มื้อบนเกาะ , ผลไม้ และเครื่องดื่ม
 • หน้ากาก , ชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์ นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ
 • รถรับส่ง สนามบิน , บขส – โรงแรมที่พัก  โซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน    ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบริการ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ
 • ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท
 • เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ส.ค.65 - ต.ค.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 21,900 บาท
 • ต.ค.65 - พ.ย.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 21,999 บาท
 • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 126,888 บาท