PlayfulTour พาเที่ยวสงกรานต์ สายมูอีสาน

ถ้ำนาคี🐉คำชะโนด🐲โขงหลง ปู่อือลือ เกาะดอนโพธิ์🐉

คำชะโนด บึงโขงหลง ปู่อือลือเกาะดอนโพธิ์ วัดไทยโพนพิสัย ดูพญานาคเล่นน้ำ วัดห้วยหินแหบ ถ้ำนาคี พญาศรีสัตตนาคราช พระธาตุพนม

สายมูอีสาน↔️หยุดยาวสงกรานต์ถ้ำนาคีคำชะโนด
รหัส UNBVN1
วันที่เดินทาง
เมษายน
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดนัดหมายปั๊มน้ำมันShell แม็คโครแจ้งวัฒนะ

18.00 น.       พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออกเดินทาง อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง)

วันที่ 2
อุดรธานี-คำชะโนด-หนองคาย-วัดไทย โพนพิสัย-วัดอาฮงศิลาวาส-บึงกาฬ

เช้า    เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี แวะให้ท่านทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด มีไฮไลท์อยู่ 3 จุดหลักให้สักการะขอพร คือศาลพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา องค์พญานาคราชและนาคราชเทวี ที่เป็นองค์ประธานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของคำชะโนด และต้นมะเดื่อยักษ์ ขนาดใหญ่มีอายุนับร้อยปี เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่และแม่ย่า จุดสุดท้าย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นทางเข้า-ออก ระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาคสามารถขอพรได้หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ เลขเด็ด ที่มีคนสมหวังมากมาย

เดินทางสู่จังหวัดหนองคาย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

วัดไทย อยู่ในอ.โพนพิสัย บริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดไทยเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของจ.หนองคาย ชมถ้ำเมืองบาดาลจำลอง

วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) สักการะพระพุทธควานันท์ศาสดา วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นจุดที่แม่น้ำโขงลึกที่สุด ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นจุดสะดือแม่น้ำโขง

เดินทางสู่บึงกาฬ

เย็น      บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  ที่พัก: The One Hote

วันที่ 3
บึงกาฬ-บึงโขงหลง-ศาลปู่อือลือ-เกาะดอนโพธิ์-วัดห้วยหินแหบ-ถ้ำนาคี-นครพนม-ถนนคนเดินนครพนม

เช้า    รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4)

เดินทางสู่บึงโขงหลง  ศาลปู่อือลือนาคราช ตำนานปู่อือพญานาคราชให้ท่านกราบไหว้ขอพร

นำท่านล่องเรือบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ์ (เกาะกลางบึงโขงหลง)

ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หินพญานาคเล่นน้ำ ห้วยหินแหบ ภายในเขตพื้นที่สำนักสงฆ์ห้วยหินแหบ

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ฝั่งนครพนม) ลักษณะของถ้ำนาคีจะคล้ายกับถ้ำนาคา มีเพิงหินใหญ่มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน ชาวบ้านและผู้สำรวจมองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและ ลำตัว ภายในถ้ำนาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอพร หากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว ผานาคี เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่งดงาม สำหรับเส้นทางเดินเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (เส้นทางปูนเลียบลำธาร) ระยะทาง 1.5 กม. และเป็นเส้นทางเดินป่า 300 เมตรก็จะถึงถ้ำนาคี โดยอยู่ห่างจากน้ำตกตาดโพธิ์ชั้นที่ 4 ประมาณ 300 เมตร ใช้ระยะเวลาเดินไป-กลับประมาณ 1-2 ชม. มีจุดนั่งพักเป็นระยะ บางช่วงมีปีนบันไดสูงชัน จะมีป้ายท่องเที่ยวบอกเป็นจุดๆ ยังคงความเป็นธรรมชาติรายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว กรณีฝนตกทางอุทยานฯจะปิดการขึ้นเขาทุกกรณี

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ณ ปัจจุบัน(อัพเดทเมื่อ 16มีนาคม65) ยังคงต้องใช้ผลตรวจว่าไม่พบเชื้อ (เป็นลบ) ด้วยวิธี ATK ภายใน48ชม.หรือRT-PCR ภายใน72ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่สาธารณสุขรับรอง สามารถใช้ผลตรวจจากแอปหมอพร้อมกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อมStation โดยแสดงผลในแอปหมอพร้อมได้ หากไม่มีเอกสารรับรองผลตรวจสามารถรับการตรวจที่จุดคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้ (มีค่าอุปกรณ์บริการท่านละ 80บาท หรือท่านสามารถนำชุดตรวจมาเองให้เจ้าหน้าที่หน้างานตรวจให้ได้) ก่อนวันเดินทางเจ้าหน้าที่จะอัพเดทข้อมูล ณ ปัจจุบันและแจ้งอีกครั้ง

เย็น    ถนนคนเดินนครพนม ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยเริ่มตั้งแต่ลานศรีสัตตนาคราช ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก: Blu Hotel นครพนมหรือระดับเทียบเท่า หรืออำเภอใกล้เคียง

วันที่ 4
พญาศรีสัตตนาคราช-พระธาตุพนม-ร้านของฝาก-เดินทางกลับ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6)

พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจบริเวณริมแม่น้ำโขง

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ด้วย

แวะซื้อของฝาก ร้านของฝากตามเส้นทางผ่านกลับ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง)

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น

หมายเหตุสำคัญ: นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสาร

 • ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่อไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก วี,แอสตราเซเนกา ครบ2เข็มหรือจอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน1เข็ม (ไม่น้อยกว่า14วัน) หรือวัคซีนไขว้อื่นๆครบ2เข็ม

มาตรการเข้าจังหวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีเปลี่ยนแปลงตามประกาศของรัฐบาลหรือจังหวัดนั้นๆ

เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

– กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 9 ท่านต่อตู้ (3รถตู้)
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
13/04/2022 16/04/2022
จำนวน
27
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
สงกรานต์ ถ้ำนาคี อุดร หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
เดินทาง 13/04/2022 16/04/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,600 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน