อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย

เชิญทุกท่าน ยิ้มสวยๆกับไทยสไมล์ บินลัดฟ้า จากสวรรณภูมิสู่หาดใหญ่ แล้วไปต่อที่หลีเป๊ะ เกาะที่ใครๆเรียกว่า เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล จนได้ชื่อว่าเป็น มัลดีฟส์เมืองไทย

พาทุกเดินทางไปท่าเทียบเรือปากบารา ท่านนั่งสปีดโบ๊ทเพื่อเดินทางไปยัง เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) ก่อนที่จะเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ  ิสุดพิเศษกับการได้นั่ง เรือหางยาวส่วนตัวเฉพาะของกรุ๊ป เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เกาะลอย

หมดห่วงหาใครไม่เคยดำน้ำ ด้วยการทดสอบและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำที่ อ่าวลิง..และไปดำน้ำตื้นจริงๆกันที่ดูปะการังที่ เกาะผึ้ง ต่อด้วยชมหินสีดำที่เมื่อคลื่นซัดสาดแล้วสะท้อนแสงเกิดความแวววาวระยิบระยับสวยงาม ที่เกาะหินงาม เรียกว่าสวยสมชื่อจริงๆ ไปต่อด้วยดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามที่สุดในทริปนี้ ณ ร่องน้ำจาบัง ที่นี้ท่านจะได้สัมผัส ปะการังอ่อน ปะการัง 7 สี

คิดถึงคนที่บ้านก็หาของฝากติดไม้ติดมือ   จากปากบารา และเก็บตกของฝากที่ตลาดกิมหยงกันอีกรอบก่อนกลับ กทม.

หมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
รหัส SD-003
วันที่เดินทาง
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม2565
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่- ท่าเรือปากบารา- เกาะตะรุเตา- เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ

05.00 น.                 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ B สายการบินไทยสมายล์     เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.00 น.                เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259               (อาหารว่างบริการตอนเครื่องลง)

08.30 น.                 คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ มัคคุเทศก์ รอต้อนรับ และนำทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา

ระหว่างทางบริการอาหารกล่อง (1)

10.30 น.                 คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

11.30 น.                 นำคณะลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป)มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.                 คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบทพร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจะนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น.                 นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.        คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะนำคณะเข้าสู่ที่พัก บันดาหยา รีสอร์ทระดับ 4 ดาว

พร้อมบริการอาหาร  กลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน     รับกุญแจห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

ที่พัก..หาดบันดาหยา..Bundhaya Resort ระดับ 4 ดาว  

               กรณีเปลี่ยนพักห้อง Deluxe Room Pool Villa จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท/ท่าน

19.30 น.                 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 ) ณ ร้านอาหาร รักษ์เลซีฟู๊ด  หลังจากอิ่ม  อร่อยกับอาหารมื้อค่ำ หลังอาหารอิสระให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศถนนคนเดินของ

เกาะหลีเป๊ะ …สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินซ้อน-เกาะรอกลอย-อ่าวลิง-เกาะผึ้ง-เกาะราวี- เกาะอาดัง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง

08.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น.                 คณะเตรียมพร้อมสวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อนนำท่านเดินทางด้วย (เรือหางยาวส่วนตัวเฉพาะของกรุ๊ป) เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อิสระให้ท่านถ่ายกับประติมากรรมทางธรรมชาติ ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะรอกลอย เกาะที่ได้ชื่อว่ามีน้ำทะเลที่ใสหาดทรายขาวละเอียดและสวยงามที่สุดเกาะหนึ่งใน..เหมาะแก่การเล่นน้ำ ถ่ายรูป หรือเดินขึ้นเขา..ชมวิวเป็นอย่างมาก

สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทาง สู่ อ่าวลิง..ให้ท่านได้ทดลองวิธีการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ก่อนนำท่านไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง ที่มีปะการังหลากพันธุ์และเหล่าปลาการ์ตูนสีสันสวยงามแปลกตา

12.00 น.                 คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ข้าวกล่อง+ผลไม้ (บริเวณนี้เป็นที่ทำการอุทยานฯ มีห้องน้ำ และจำหน่ายอาหาร)

บ่าย                      นำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ บริเวณด้านหลังเกาะหินงาม จุดดำน้ำ

ดูปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ทีสมบูรณ์ด้วยปะการังนา ๆ ชนิดจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติ เมื่อคลื่นซัดสาดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงาม

นำท่านสู่จุด ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามที่สุดในทริปนี้ ณ ร่องน้ำจาบัง ที่นี้ท่านจะได้สัมผัส ปะการังอ่อน ปะการัง 7 สี และบรรดาเหล่าปลาการ์ตูนหลากพันธุ์สีสันสวยงาม

18.30 น.                 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ   ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลัง  อาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่

07.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น.     คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)

11.00 น.    คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้เวลาท่านซื้อของฝาก จากปากบารา ก่อนนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลานข้าว (มื้อที่ 8)

บ่าย       นำคณะ ซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางถึง   สนามบินหาดใหญ่

17.10 น.      เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสมายด์เที่ยวบินที่ WE 266

18.20 น.       คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไข
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ บริการรับส่ง หาดใหญ่ – ปากบารา – หาดใหญ่
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

 1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม 600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท
 2. เทศกาลสงกรานต์ (15 – 17 เมษายน 2565) เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
12/02/2022 14/02/2022
จำนวน
16
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
*** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/02/2022 21/02/2022
  จำนวน
  16
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
  เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
  *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/02/2022 28/02/2022
   จำนวน
   16
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
   เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
   *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/03/2022 07/03/2022
    จำนวน
    16
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
    เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
    *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/03/2022 10/03/2022
     จำนวน
     16
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
     เดินทาง 08/03/2022 10/03/2022
     *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11/03/2022 13/03/2022
      จำนวน
      16
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
      เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
      *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/03/2022 20/03/2022
       จำนวน
       16
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
       เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
       *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26/03/2022 28/03/2022
        จำนวน
        16
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
        เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
        *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         01/04/2022 03/04/2022
         จำนวน
         16
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
         เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
         *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          04/04/2022 06/04/2022
          จำนวน
          16
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
          เดินทาง 04/04/2022 06/04/2022
          *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           08/04/2022 10/04/2022
           จำนวน
           16
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
           เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
           *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            11/04/2022 13/04/2022
            จำนวน
            16
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
            เดินทาง 11/04/2022 13/04/2022
            *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             15/04/2022 17/04/2022
             จำนวน
             16
             ราคา
             9,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
             เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
             *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              22/04/2022 24/04/2022
              จำนวน
              16
              ราคา
              9,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
              เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
              *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               28/04/2022 30/04/2022
               จำนวน
               16
               ราคา
               9,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
               เดินทาง 28/04/2022 30/04/2022
               *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                29/04/2022 01/05/2022
                จำนวน
                16
                ราคา
                9,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
                เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
                *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 02/05/2022 04/05/2022
                 จำนวน
                 16
                 ราคา
                 9,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
                 เดินทาง 02/05/2022 04/05/2022
                 *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ 14,999-บาท ***
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-บาท ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  13/05/2022 15/05/2022
                  จำนวน
                  16
                  ราคา
                  9,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  Premium ตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ #ทัวร์เที่ยวไทย
                  เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
                  *** ไม่ใช้สิทธิโครงการ ***
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน